Chăm sóc khách hàng
Nạp kim phiếu Cái Thế Tranh hùng
Cái Thế Tranh Hùng
Nhận ngay tướng Lữ BốĐiêu Thuyền khi nạp thẻ lần đầu có mệnh giá từ 500.000đ trở lên.
(Chú ý: Mỗi tài khoản chỉ được hưởng ưu đãi một lần)
Chọn cách đăng nhập
• Lưu ý: Thông tin đăng nhập tại nap-the.vn không yêu cầu khách hàng nhập mật khẩu.
Nạp kim phiếu Cái Thế Tranh hùng bằng thẻ Garena
Nạp kim phiếu Cái Thế Tranh hùng bằng thẻ Viettel
Nạp kim phiếu Cái Thế Tranh hùng bằng thẻ Vinaphone
Nạp kim phiếu Cái Thế Tranh hùng bằng thẻ Mobifone
Nạp kim phiếu Cái Thế Tranh hùng bằng thẻ Vietnamobile
Nạp kim phiếu Cái Thế Tranh hùng bằng thẻ Gate
Nạp kim phiếu Cái Thế Tranh hùng bằng thẻ Zing
Nạp kim phiếu Cái Thế Tranh hùng bằng thẻ Zing
Giá
Thêm điểm
20 000 VND
Không hỗ trợ
50 000 VND
Kim phiếu × 135 (+ 270)
100 000 VND
Kim phiếu × 300 (+ 600)
200 000 VND
Kim phiếu × 660 (+ 1 220)
500 000 VND
Kim phiếu × 1 760 (+ 3 520)
1 000 000 VND
Kim phiếu × 3 800 (+ 7 600)
* Chú ý: Khuyến mãi 50% chỉ dành cho một số mệnh giá nhất định.
Mã thẻ
Số serial